Kaupallisen toiminnan maturiteetti-arvio


Marketing Clinic on 17 vuoden ajan auttanut pohjoismaisia yrityksiä kasvamaan. Kokemuksemme mukaan kaupallisesti menestyvän yrityksen tunnistaa seuraavista piirteistä:

  • Yritys tietää, mikä tekee siitä ainutlaatuisen markkinalla ja johtaa toimintaa sen mukaisesti
  • Yritys on tehnyt valintoja, jotka perustuvat kirkkaaseen näkemykseen ja syvälliseen asiakasymmärrykseen
  • Yrityksen suunta ja valinnat on määritelty selkeäksi strategiaksi, joka ohjaa kaupallista toimintaa
  • Kaupalliset toiminnot muodostavat orkesterin, joka soittaa hyvin yhteen ja mahdollistaa kasvun

Alla on 10 kysymystä ja väittämää, joiden avulla voit arvioida yrityksesi kaupallista kypsyystasoa. Kysymykset ja väittämät perustuvat Marketing Clinicin kokemukseen ja näkemykseen kaupallisista menestystekijöistä. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa yrityksesi tilannetta parhaiten tällä hetkellä. Kyselyn lopuksi saat arvion yrityksesi kypsyystasosta sekä muutaman vinkin siitä, mitä yrityksesi voisi tehdä kypsyystason kasvattamiseksi.

Strategia ja sen jalkautuminen


Miten yrityksenne liikevaihto on kehittynyt viimeksi kuluneen 3 vuoden aikana?

Strategia ja sen jalkautuminen


Onko yrityksellänne kasvutavoitteita?

Strategia ja sen jalkautuminen


Mistä ja miten kasvu syntyy?

Strategia ja sen jalkautuminen


Miten strategia on jalkautettu kaupallisiin toimintoihin?

Kaupalliset toiminnot ja niiden johtaminen


Miten myyntiä ja asiakkuuksia johdetaan yrityksessänne?

Kaupalliset toiminnot ja niiden johtaminen


Mikä on markkinoinnin rooli organisaatiossanne?

Kaupalliset toiminnot ja niiden johtaminen


Miten tuotekehitystä johdetaan?

Kaupalliset toiminnot ja niiden johtaminen


Miten kaupallisten toimintojen yhteispeli toimii?

Asiakaskeskeisyys ja brändi


Kuinka asiakaslähtöisesti kaupallisia toimintoja johdetaan?

Asiakaskeskeisyys ja brändi


Kuinka hyvin yrityksesi tietää ja viestii asiakkaalle tuottamastanne arvosta?

Asiakaskeskeisyys ja brändi


Mikä on brändin rooli yrityksessäsi?

Taustakysymykset


Kenelle tarjoatte tuotteita tai palveluita?

Taustakysymykset


Yrityksenne toimiala?

Taustakysymykset


Yrityksenne vuosiliikevaihto?

Taustakysymykset


Asemasi yrityksessä?

Taustakysymykset


Mitä toimintoa edustat?

Taustakysymykset


Kiitos vastauksistasi! Seuraavalla sivulla näet yrityksesi kaupallisen maturiteetti-arvion tulokset. Lähetämme tulokset sinulle myös PDF-muodossa alla antamaasi sähköpostiosoitteeseen.